Poplatky obce

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za rok 2024

Na základě Veřejné vyhlášky 1/2021 schválené obecním Zastupitelstvem dne 16. 12. 2021 uvádíme v přehledné formě informaci o výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ceny jsou uvedeny včetně poplatku za tříděný odpad):

 • nádoba 120 l jednou za dva týdny - 2028,- Kč
 • nádoba 120 l každý týden - 4056,- Kč
 • nádoba 240 l jednou za dva týdny - 4056,- Kč

nebo

 • minimální poplatek (bez sběrné nádoby na směsný odpad) - 468,- Kč + nabízíme možnost zakoupení pytle 120 l - 89,- Kč (v prodeji v krámě u pí. Puldové)

Tento poplatek je splatný z každé nemovitosti s číslem popisným nebo evidenčním na území obce. Splatnost poplatku je do 31.1.2024.

Tento poplatek je možný zaplatit hotově na Obecním úřadě nebo převodem na účet obce:

 • č. ú.: 30820181/0100
 • variabilní symbol: č.p. nebo č.ev.
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, za kterou daný poplatek hradíte

OZV poplatky odpady Typ: PDF dokument, Velikost: 10.48 MB

Místní poplatek ze psů za rok 2024

Na základě Veřejné vyhlášky 2/2015 schválené obecním Zastupitelstvem dne 1. 4. 2015 uvádíme v přehledné formě informaci o výši místního poplatku ze psů:

 • za prvního psa - 50,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 75,- Kč

Tento poplatek platí držitel psa, ze psů starších 3 měsíců.

Tento poplatek je splatný do 31.1.2024 nebo vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (příklad: povinnost vznikne v březnu - poplatek je splatný k 15. dubnu)

Tento poplatek je možný zaplatit hotově na Obecním úřadě nebo převodem na účet obce:

 • č. ú.: 30820181/0100
 • variabilní symbol: č.p. nebo č.ev.
 • zpráva pro příjemce: poplatek za psa

OZV poplatky psi Typ: PDF dokument, Velikost: 1.66 MB