Důležité zákony

Všeobecně používané zákony obecního úřadu

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
 • zákon č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)
 • zákon č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)
 • zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Úsek evidence obyvatel

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • vyhláška č. 177/2000 Sb. o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel

Pokladna

 • zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Úsek podatelny

 • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů naleznete na portálu:

Zákony pro lidi.cz